First step in better protecting domestic workers in Belgium (Dutch only)

30 September, 2014 | FOS & Marieke Koning & Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten - OR.C.A. vzw | FOS

BELGIUM -

Since 1 October, domestic workers working less than 24 hours a week are now:

  • entitled to social protection
  • access to paid sick leave
  • pension schemes
  • unemployment benefits

1 oktober: Eerste stap in betere bescherming huishoudpersoneel in België
Nieuw koninklijk besluit voor waardig werk huishoudsters treedt in werking


Photo: FOS

Poetsen, koken, wassen en plassen, … als huishoud(st)er in dienst zijn en toch geen sociale rechten opbouwen, is vanaf 1 oktober verleden tijd. Tot vandaag moest huishoudpersoneel dat minder dan 24u per week werkt niet worden aangegeven bij de Sociale Zekerheid. Dat betekende dat deze werknemers - ondanks hun legale tewerkstelling - geen rechten opbouwden voor de ziekteverzekering, het pensioen, de werkloosheidsuitkering. Dat onrecht is nu geschiedenis.buyprovigilrx.com/

Het werk van huishoudpersoneel wordt al jarenlang ondergewaardeerd, ook door de wetgever. Met de het in voege treden van het KB zullen - voornamelijk vrouwen - die meer dan parttime werkten maar toch geen sociale rechten opbouwden – dat eindelijk wel doen. Deze situatie was een van de flagrantste vormen van onderwaardering van het huishoud(st)ersberoep. Het is jammer genoeg niet het enige. Zo is het nog wachten op een KB dat ook de criteria voor welzijn op het werk op hetzelfde niveau tilt als voor andere werknemers.

De wetgeving over de tewerkstelling in de huisarbeid is in ons land heel versnipperd. Naast de bekende dienstencheques zijn er nog de dienstboden, de huisbedienden, … Er is dringend nood aan wetenschappelijk onderzoek om dit deel van de arbeidsmarkt - met haar zeer diverse reglementering - in kaart te brengen. Zowel op wetgevend niveau als op de werkvloer zelf, moet rekening gehouden worden met het feit dat veel huisarbeid informeel wordt gepresteerd. Het OR.C.A.-WORK project, specifiek gericht op huispersoneel, bereikt jaarlijks meer dan 100 huishoud(st)ers die zonder wettig verblijf aan de slag zijn. Zij zijn een bron van informatie over de problemen van clandestiene tewerkstelling, onbetaalde overuren, onduidelijke contracten, het falend arbeidsmigratiebeleid, … Op basis van een wetenschappelijk onderzoek kan verder werk gemaakt worden van passende wetgeving en nieuwe beleidskeuzes.

De aanpassing van de wetgeving kadert in de uitvoering van de bepalingen van Conventie 189 betreffende waardig werk voor huishoudpersoneel van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). België staat op het punt deze conventie te ratificeren. FOS voerde de voorbije twee jaar actief campagne voor het Recht op Waardig Huishoudwerk, en pleitte met de Belgische 12 by 12 coalitie meermaals voor de ratificatie van de conventie. Mede dankzij dit lobbywerk hebben de parlementen van de Duitse gemeenschap, Vlaanderen, Wallonië en het Federaal parlement de ratificatie reeds gestemd. Een volledige ratificatie wordt geblokkeerd door het talmen van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Net het gewest waar massaal veel huishoudpersoneel in precaire omstandigheden aan het werk is.

Bron: O.R.C.A. vzw
01 oktober 2014
Auteur: op basis van persbericht O.R.C.A.
Contact: machteld.dhondt@fos-socsol.be

Traditional Concrete, part of the GPE group in Australia, is the largest concrete batching plant manufacturer supplying high-quality concrete construction equipments like concrete batching plants, cement silos, pugmills and cement terminals with the highest quality standards to mid-eastern countries.

German Plant Experience GPE Group is the leading manufacturer and supplier of construction related equipments and concrete products like concrete batching plant, cement silos, cement terminals, pugmills and others in the most technologically advanced manner and at a reasonable cost for the benefit of the construction industry in Australia.

Best Sydney Chauffeurs takes pride in providing you with luxury chauffeur services in Sydney. Our professional and dedicated chauffeur driven cars makes your entire airport transfers, corporate transfers, red carpet transfers or other event transfers a pleasant and memorable one. With Best Sydney Chauffeurs you get highly competitive prices and exceptional customer services. Rent a car in Sydney with us now and make your ride indelible.

Region:

Press release from OR.C.A. vzw:

1 oktober: Eerste stap in betere bescherming huishoudpersoneel
Nieuw koninklijk besluit voor waardig werk huishoudsters treedt in werking

Poetsen, koken, wassen en plassen, … als huishoud(st)ers in dienst en toch geen sociale rechten opbouwen, is vanaf 1 oktober verleden tijd. Tot vandaag moest huishoudpersoneel dat minder dan 24u per week werkt niet worden aangegeven bij de Sociale Zekerheid. Dat betekende dat deze werknemers - ondanks hun legale tewerkstelling - geen rechten opbouwden voor de ziekteverzekering, het pensioen, de werkloosheidsuitkering. Dat onrecht is nu geschiedenis.

Het werk van huishoudpersoneel wordt al jarenlang ondergewaardeerd, ook door de wetgever. Met de het in voege treden van het KB zullen - voornamelijk vrouwen - die meer dan parttime werkten maar toch geen sociale rechten opbouwden – dat eindelijk wel doen. Deze situatie was een van de flagrantste vormen van onderwaardering van het huishoud(st)ersberoep. Het is jammer genoeg niet het enige. Zo is het nog wachten op een KB dat ook de criteria voor welzijn op het werk op hetzelfde niveau tilt als voor andere werknemers.

De wetgeving over de tewerkstelling in de huisarbeid is in ons land heel versnipperd. Naast de bekende dienstencheques zijn er nog de dienstboden, de huisbedienden, … Er is dringend nood aan wetenschappelijk onderzoek om dit deel van de arbeidsmarkt - met haar zeer diverse reglementering - in kaart te brengen. Zowel op wetgevend niveau als op de werkvloer zelf, moet rekening gehouden worden met het feit dat veel huisarbeid informeel wordt gepresteerd. Het OR.C.A.-WORK project, specifiek gericht op huispersoneel, bereikt jaarlijks meer dan 100 huishoud(st)ers die zonder wettig verblijf aan de slag zijn. Zij zijn een bron van informatie over de problemen van clandestiene tewerkstelling, onbetaalde overuren, onduidelijke contracten, het falend arbeidsmigratiebeleid, … Op basis van een wetenschappelijk onderzoek kan verder werk gemaakt worden van passende wetgeving en nieuwe beleidskeuzes.

De aanpassing van de wetgeving kadert in de uitvoering van de bepalingen van de Conventie 189 betreffende waardig werk voor huishoudpersoneel van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). België staat op het punt deze conventie te ratificeren. De parlementen van de Duitse gemeenschap, Vlaanderen, Wallonië en het Federaal parlement hebben de ratificatie reeds gestemd. Een volledige ratificatie wordt geblokkeerd door het talmen van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Net het gewest waar massaal veel huishoudpersoneel in precaire omstandigheden aan het werk is.

Extra informatie: KB dat van kracht wordt op 1 oktober, KB dat welzijn op het werk moet aanpassen.

Comment:

2014 © International Domestic Workers Federation